Vilkår og betingelser

StepStudy ApS.

Grønnegade 41

1107, København K

CVR.nr.42196592

Denne hjemmeside, StepStudy.dk, tjener som lovmæssig dokumentation for virksomheden StepStudy  ApS. Hjemmesiden udtrykker gældende forhold i selskabets udbudte tjenester.

Vilkår og betingelser træder i kraft fra dato 01.05.2022

Definitioner

Begreberne "vi", "os" og "vores" refererer til hjemmesidens ejer, og undervisere i forbindelse med StepStudy ApS. Begreberne "dig", "du", "I", "jeres", "din", "dit" refererer til hjemmesidens besøgende. 

Ydelser og tjenester

Selskabet udbyder et et hoved-sortiment på 4 ydelser. 

-Det korte forløb (herefter benævnt DKF)

-Det mellemlange forløb (herefter benævnt DMF)

-Det lange forløb (herefter benævnt DLF)

-SRP forløb (herefter benævnt (SRP)

Alle ydelserne kan udvides til holdundervisning. Her deles 2 eller flere elever om den samme underviser. 

Undervisningen foregår pr. kontrakt på aftalt tid og sted.

Priser og betaling

DKF:

24 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Korte Forløb). DKF har prisen 5.976 dkk inkl. moms.

DMF:

48 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Mellemlange Forløb). DMF har prisen 11.472 dkk inkl. moms.

DLF:

72 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (Det Lange Forløb). DLF har prisen 16.488 dkk inkl. moms.

SRP:

10 timers privatundervisning på formen nævnt og beskrevet på siden (SRP Forløb). SRP har prisen 2700 dkk inkl. moms.

Ovenstående ydelser betales af kunden før forløbets start. Kun efter betalt faktura, kan undervisningen påbegynde. Der aftales forberedelsestimer ved forløbets start, og disse tæller med som undervisningstimer

Holdundervisning:

Prisen for hver yderligere tilkomne elev er 50% af oprindelig forløbspris. Fakturering kan efter ønske deles op.

Kampagnetilbud:

Ovenstående priser tager ikke forbehold for kampagnetilbud. gældende priser vil i denne sammenhæng være oplyst i annoncen og i grafikker på hjemmesiden.

Rettigheder

Underskrifter indsamlet ved intromødet er bindende for intromødeformularens bekendtgørelser, og tjener dermed som købsaftale mellem kunde og StepStudy ApS. Er der indgået en købsaftale, og bliver denne misligholdt, er selskabet nødsaget til at pålægge kunde rykkergebyrer, og i sidste ende indberette kunde til gældsinddrivelse. 

Fortrydelsesret:

StepStudy ApS. tilbyder, at kunden undtagelsesvis kan afslutte påbegyndt forløb inden udløb af forløbets første 14 dage, hvis kunden af saglig årsag ikke stilles tilfreds med den udbudte undervisning. Ved denne lejlighed tilbagebetaler vi det fulde beløb indbetalt af kunden i forbindelse med køb af undervisningsydelse, med fratrækkelse af et administrationsgebyr på 130kr. plus 100kr. pr times undervisning modtaget af kunden.

Aflysning:

Undervisningen bliver afholdt til aftalt tid, medmindre en aflysning formidles. Hvis aflysningen finder sted efter kl 9:30 på undervisningsdagen, betragtes det som en uforsvarlig aflysning. Aflysningens formidler står til ansvar for omkostningerne forbundet med aflysningen. I det tilfælde hvor underviseren formidler en uforsvarlig aflysning, eller ikke dukker op, vil underviseren betale for kundens tid med et beløb svarende til underviserens honorar for den aftalte undervisnings. Beløbet trækkes fra underviserens honorar i den pågældende måned. I det tilfælde hvor kunden formidler en uforsvarlig aflysning, vil kunden på sin forløbskonto blive fratrukket det antal timer, den pågældende undervisningsaftale var på.

ved henvendelser med spørgsmål til betingelserne, henvises til hjemmesideejerens kontaktoplysninger på siden (Kontakt).

Tlf

42 506 101

Email